Od przyszłego roku władze Częstochowy chcą obniżyć niektóre lokalne podatki i opłaty. Znacznie mniej niż dotychczas mieszkańcy mieliby zapłacić za środki transportu, większa miałaby być ulga proekologiczna dla samochodów najmniej szkodzących środowisku.

Od przyszłego roku niższe mają być też stawki za powierzchnie wykorzystane na działalność gospodarczą oraz za grunty zajęte pod hałdy pokopalniane – podał w poniedziałek magistrat.

Przygotowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych to element prac nad budżetem Częstochowy na 2017 rok. Włodarze miasta zaznaczają, że planując dochody podatkowe na przyszły rok biorą pod uwagę potrzebę kontynuowania polityki wspierania rozwoju gospodarczego miasta oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

„Przygotowując uchwały podatkowe na kolejny rok, staraliśmy się wsłuchać w głosy mieszkańców, w tym przedsiębiorców. Proponowane zmiany stawek to efekt wniosków mieszkańców i spotkań m.in. z firmami transportowymi” - powiedział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Zgodnie z propozycją prezydenta stawki podatku od nieruchomości w większości przedmiotów opodatkowania mają pozostać na poziomie z 2016 roku. Biorąc jednak pod uwagę wnioski mieszkańców posiadających grunty sklasyfikowane jako „tereny różne”, na których zlokalizowane są hałdy pokopalniane, określono nową stawkę dla takich gruntów na 0,10 zł za 1 m kw. Dotychczas mieszkańcy płacili według stawki od tzw. gruntów pozostałych - 0,47 zł za 1 m kw., czyli obniżka może wynieść 78,7 proc.

Aby zachęcić do prowadzenia biznesu w Częstochowie, władze planują obniżenie stawki podatkowej dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – byłaby to obniżka z kwoty 22,86 zł w 2016 r. do kwoty 21,69 za 1 m kw. w 2017 r. (o 5,1 proc.). Samorząd w dalszym ciągu chce utrzymać niską stawkę dla budynków pozostałych przeznaczonych wyłącznie na składowanie opału w kwocie 0,71 zł za 1 m kw (o 96,7 proc. mniej, niż stawka ministerialna wynosząca 7,62 zł).

Po rozmowach z przedsiębiorcami z sektora transportu wypracowano wspólne stanowisko w sprawie wysokości stawek tego podatku na 2017 rok. Przygotowany projekt uchwały uwzględnia znaczne obniżenie wszystkich stawek podatkowych. Np. dla najpopularniejszego zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 36 ton stawka wyniesie 2800 zł w roku 2017, a obecnie jest to 4860 zł.

Ponadto, uwzględniając wpływ pojazdów na środowisko, prezydent zaproponuje radnym zwiększenie z 10 do 50 proc. ulgi w stawce dla pojazdów posiadających certyfikat czystości spalin Euro 5 i Euro 6.

Z pozostałych opłat lokalnych pobieranych w Częstochowie rekomendacja dla radnych idzie w kierunku utrzymania stawek opłaty targowej w 2017 r. na poziomie stawek tegorocznych. Podobnie jak w roku bieżącym, w 2017 r. władze miasta nie planują wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

Miasto zamierza kontynuować w 2017 r. politykę tworzenia korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązujące w Częstochowie uchwały zwalniające przedsiębiorców z podatku od nieruchomości cieszą się dużym zainteresowaniem i przynoszą wymierne efekty w postaci utworzonych miejsc pracy.

W oparciu o te uchwały, od 2012 r. możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej uzyskało 66 przedsiębiorców, którzy zadeklarowali utworzenie łącznie 502 miejsc pracy (321 miejsc pracy już powstało).

Uchwały o stawkach podatkowych na kolejny rok powinny zostać podjęte przez miejskich radnych w takim terminie, aby zostały opublikowane do końca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.(PAP)