MF zapisało w projekcie ustawy utrzymanie stawek VAT bez zmian do końca 2018 r.Warszawa, 26.09.2016 (ISBnews) - Ze względu na fakt, iż proponowane rozwiązania uszczelniające VAT przyniosą rezultaty dopiero w następnych latach, w projekcie ustawy na ten temat zaproponowano utrzymanie dotychczasowej wysokości stawek podatku (tj. 8% i 23%) do 31 grudnia 2018 r., wynika z projektu ustawy opublikowanego przez Ministerstwo Finansów.

"Ponieważ proponowane rozwiązania uszczelniające przyniosą rezultaty po 2016 r., przewiduje się obniżenie wysokości stawek podatku (tj. 8 i 23% obowiązujących obecnie obok stawki 5%) w momencie właściwym pod względem stabilności finansów publicznych, gdy dokonana zostanie pozytywna ocena efektów uszczelniania systemu podatkowego" - czytamy w uzasadnieniu do projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Resort podkreśla, że rozwiązania uszczelniające będą wprowadzane etapami w różnych obszarach (oprócz legislacyjnego również w obszarze organizacyjnym, czy informatyczno-analitycznym np. wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie "typowania" do kontroli), co oznacza, że efekty podatkowe zostaną rozłożone w czasie.

"W związku z tym na obecnym etapie proponuje się utrzymanie stawek na dotychczasowym poziomie do dnia 31 grudnia 2018 r. W związku z powyższym w art. 146a zaproponowano zastąpienie wyrazów '2016 r.' wyrazami '2018 r.'" - czytamy dalej.

Wiosną br. minister finansów Paweł Szałamacha zapowiadał, że stawki podatku od towarów i usług (VAT) zostaną w przyszłym roku utrzymane na obecnych, podwyższonych poziomach. Obecna ustawa o VAT zakłada powrót do niższych stawek (o 1 pkt proc.) od 2017 r.

Stawki VAT podniesiono w 2011 r. Rząd planował wówczas powrót do poprzednich poziomów w 2014 r., później jednak zapisano w ustawie plan powrotu do tych stawek w 2017 r.

(ISBnews)