Resort spraw wewnętrznych i administracji przedstawił efekty pilotażu "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa", który od 1 lipca był realizowany na terenie trzech garnizonów: pomorskiego, podlaskiego oraz stołecznego. Ma ona posłużyć m.in. do kształtowania struktur policyjnych w terenie i być podstawą do decyzji np. o tworzeniu lub odtwarzaniu komisariatów tam, gdzie zagrożenia bezpieczeństwa zostaną wskazane.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że dotychczas w ramach pilotażu mapy zagrożeń wpłynęło ponad 6 tys. zgłoszeń. Z mapy, która znajduje się na stronach internetowych policji, skorzystało 35 tys. użytkowników. Zgłoszenia dotyczyły m.in. picia alkoholu w miejscach niedozwolonych, przekroczenia prędkości, nieprawidłowego parkowania i zażywania narkotyków. "To narzędzie służy do podniesienia poziomu bezpieczeństwa " - powiedział Zieliński.

Jak podkreślił, mapa będzie zawierała informacje ze statystyk policyjnych z różnych lat, dotyczące m.in. przestępczości na danym terenie. Będą one opierały się m.in. o informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych, a także informacje pozyskiwane przez funkcjonariuszy w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami. Informacje będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Mapa pomoże wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja będzie weryfikować sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, zostaną wprowadzone na mapę. Mapa zagrożeń będzie także narzędziem pomocniczym przy przywracaniu części zlikwidowanych posterunków policji - informuje MSWiA.

Resort i policja podkreślają, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

Mapa znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej Policji - http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html.(PAP)