Za zwiększeniem - z 15 do 16 osób - liczby członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej jednogłośnie opowiedzieli się we wtorek senatorowie z połączonych komisji spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą oraz komisji ustawodawczej.

Jak argumentował na wtorkowym posiedzeniu Jan Żaryn (PiS), który reprezentował grupę senatorów wnioskujących o zmianę liczebności Rady, projekt zmiany uchwały wynika z "potrzeby konfrontacji papieru z rzeczywistością".

"Doszliśmy do wniosku, orientując się w tym, jak szerokie spektrum emigracji istnieje, że będzie ta Rada Konsultacyjna bardziej reprezentatywna jeżeli zwiększymy zasięg osób, które będą mogły w niej zasiadać" - podkreślił. Senator przyznał, że w przyszłości możliwe są kolejne korekty liczby członków Rady, zapewniające "jak najszerszy dostęp do Senatu" przedstawicielom środowisk emigracyjnych.

Polonijna Rada Konsultacyjna, która będzie doradzać izbie w sprawach dot. Polonii i Polaków za granicą została powołana na nowo do życia uchwałą Senatu na początku lipca.

Pierwotnie Polonijną Radę Konsultacyjną przy marszałku Senatu utworzył Senat V kadencji w listopadzie 2002 r. Funkcjonowała do 2012 r., kiedy to środki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą zostały przeniesione do ministerstwa spraw zagranicznych; w 2013 r. uchwała o utworzeniu Rady została formalnie uchylona przez Senat.

Jak powiedziała PAP sprawozdawczyni lipcowej uchwały, wicemarszałek Senatu Maria Koc (PiS) nowy kształt Rady będzie "bardzo podobny, jeśli nie identyczny" do tego, w jakim działała ona w latach 2002-2012. Pierwsze spotkanie nowej Rady - dodała - ma nastąpić we wrześniu br.

Członkowie Rady będą powoływani i odwoływani przez marszałka Senatu spośród reprezentantów organizacji polonijnych i polskich z zagranicy. Członkowie Rady będą pełnić swoją funkcję honorowo. Kadencja Rady będzie trwała tyle samo, ile kadencja Senatu.

Zadaniem Polonijnej Rady Konsultacyjnej będzie wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą, m.in., na temat projektów ustaw i uchwał. Posiedzenia Rady mają być zwoływane przez marszałka Senatu przynajmniej raz do roku; marszałek ma też przewodniczyć jej obradom oraz przedstawiać wyniki prac Prezydium izby i właściwym komisjom senackim. Opinie Rady nie będą mieć charakteru wiążącego dla tych gremiów. Marszałek Senatu będzie mógł ponadto zasięgać opinii członków Rady w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia.

W uchwale zapisano, że wydatki związane z funkcjonowaniem Rady, w tym koszty podróży oraz pobytu w Polsce jej członków, będą pokrywane z budżetu kancelarii Senatu, która będzie też odpowiadać za obsługę posiedzeń.

Senat sprawował pieczę nad Polonią od 1989 r.; w 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano MSZ. Obecnie środki te wracają do dyspozycji Senatu - w 2016 r. są wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, od 2017 r. ma nimi zarządzać Senat. (PAP)