Skład Polonijnej Rady Konsultacyjnej będzie znany 5 września, chcemy, by jej członkowie reprezentowali wszystkie środowiska polonijne - powiedział PAP marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dodał, że w przyszłości będzie zabiegał o zwiększenie środków na Polonię z ponad 60 do 100 mln zł.

Polonijna Rada Konsultacyjna, która będzie doradzać izbie w sprawach dot. Polonii i Polaków za granicą, została powołana na nowo do życia uchwałą Senatu na początku lipca. Kilka dni temu Senat zdecydował o poszerzeniu jej składu z 15 do 16 osób. Jej zadaniem będzie m.in. wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał związanych z Polonią.

"Ja tę radę powołam i ogłoszę jej skład 5 września, nie chcę w tej chwili uprzedzać i podawać nazwisk. Odbędzie się specjalna uroczystość, podczas której zaprezentuje wszystkich przedstawicieli powołanych do rady. Staraliśmy się tak dobrać członków, aby poszczególne osoby reprezentowały wszystkie kontynenty, wszystkie środowiska polonijne. Zwiększenie z 15 do 16 osób wynikało z tego, że zabrakłoby miejsca dla jeszcze jednej osoby, którą chcieliśmy bardzo umieścić w składzie" - powiedział Karczewski.

Marszałek podkreślił, że Rada ma duże znaczenie dla funkcjonowania Polonii. Zapewnił, że Senat będzie wsłuchiwał się w opinie rady. "Będziemy działać zgodnie z zasadą: nic o Polonii, bez Polonii. Bardzo cieszę się, że pieniądze przeszły do Senatu, że to Senat w tej chwili będzie dysponentem tych środków. Już mogę powiedzieć, że jest dobra reakcja środowisk polonijnych, bo my z nimi rozmawiamy, prowadzimy ciągły dialog (...). Środowiska polonijne mówią o innej jakości naszego działania" - ocenił marszałek Senatu.

Karczewski powiedział, że Senat "bardzo aktywnie" przygotowuje się do określenia zasad dysponowania środkami na Polonię. "Zapoznajemy się bardzo dokładnie, wnikliwie ze wszystkimi przysłanymi do nas opiniami na temat sposobu dystrybuowania środków, priorytetów i myślę, że mamy dobre pomysły i będziemy wprowadzać je w życie" - powiedział marszałek Senatu.

Zapewnił, że środki dla organizacji polonijnych będą trafiały do zainteresowanych szybciej. "We wrześniu i październiku będziemy ogłaszać konkurs i będziemy chcieli, aby te środki już od stycznia można było przeznaczać dla potrzebujących" - poinformował. Dodał, że bardzo ważną zmianą będzie wprowadzenie możliwości wydłużenia finansowania niektórych przedsięwzięć - np. prowadzenia polonijnych stron internetowych czy gazet i radiostacji. Dotychczas w ramach konkursu rozpisanego przez MSZ można było uzyskać finansowanie najwyżej na dwa lata w ramach tzw. projektów modułowych (co oznacza przyznanie środków na jeden rok i promesę na środki na kolejny).

Karczewski powiedział też, że będzie starał się o zwiększenie środków przeznaczonych na pieczę nad Polonią. "Widać, że środków jest za mało, oczekiwania są dużo większe, potrzeby dużo większe, nie mamy w tej chwili w budżecie wystarczających środków. Na przyszły rok chcemy osiągnąć taki sam poziom, jak było to w poprzednich latach, ale od 2018 r. będziemy bardzo mocno zabiegać o to, żeby zwiększyć te środki" - zaznaczył.

"Bardzo bym chciał, aby kwota, którą będziemy przeznaczać na opiekę, wspieranie Polonii, wynosiła 100 mln zł" - dodał Karczewski.

Senat sprawował pieczę nad Polonią od 1989 r.; w 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych. W 2016 r. środki wróciły do dyspozycji Senatu, ale są wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, na który przeznaczono ponad 60 mln zł; od 2017 r. całą pulą środków na Polonię będzie zarządzać Senat. Zgodnie z projektem budżetu kancelarii Senatu na 2017 r. izba chce przeznaczyć na ten cel 75 mln zł.

Polonijna Rada Konsultacyjna przy marszałku Senatu została utworzona w listopadzie 2002 r. Funkcjonowała do 2012 r., w związku z przekazaniem środków na opiekę nad Polonią do MSZ; w 2013 r. uchwała o utworzeniu Rady została formalnie uchylona przez Senat.