Przyszłoroczna 41 sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO odbędzie się w Krakowie. Decyzję podjęto podczas 40. sesji w Stambule – poinformował PAP we wtorek prof. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Według niego podczas sesji, która odbędzie się w lipcu przyszłego roku w Krakowie, może być rozpatrywany polski wniosek o wpisanie na listę światowego dziedzictwa UNESCO tarnogórskich podziemi i naziemnych obiektów pogórniczych. Byłby to 15. polski obiekt umieszczony na tej liście.

Decyzję o organizacji sesji w Polsce podjęto na 40. sesji w Stambule - ostatniego dnia obrad, które przerwano ze względu na niepokoje związane z nieudaną próbą wojskowego zamachu stanu w Turcji.

Obrady będą kontynuowane w październiku tego roku w Paryżu, gdzie znajduje się główna siedziba UNESCO. W tym czasie przewodnictwo Komitetu Światowego Dziedzictwa przejmie przedstawiciel Polski, którego kandydaturę na to stanowisko jednomyślnie zaaprobowali delegaci zgromadzeni w Stambule. Jest nim przewodniczący Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, prof. Jacek Purchla, wybitny znawca problematyki ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturalnego, twórca i wieloletni dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Komitet Światowego Dziedzictwa składa się z 21 członków i spotyka się przynajmniej raz w roku. Kadencja członków trwa sześć lat. Główne funkcje Komitetu to m.in. określenie dóbr kulturowych i przyrodniczych, które powinny być chronione i ich wpisywanie na Listę Światowego Dziedzictwa, ocena stanu ich zachowania, decydowanie o usunięciu z Listy oraz ustalanie najbardziej efektywnego wykorzystania środków z Funduszu Światowego Dziedzictwa.