W zabezpieczeniu Stadionu PGE Narodowego, który będzie głównym miejscem obrad szczytu NATO w Warszawie, kluczową rolę będzie odgrywała Żandarmeria Wojskowa i Biuro Ochrony Rządu - mówi PAP ekspert Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas dr Krzysztof Liedel.

Jak podkreśla ekspert, Stadion PGE Narodowy będzie zabezpieczony przez wszystkie służby, spośród których kluczową rolę będzie odgrywała Żandarmeria Wojskowa oraz Biuro Ochrony Rządu. "Trzeba pamiętać, ze jest to specyficzne przedsięwzięcie. Poza miejscem obrad, również trzeba będzie zabezpieczyć hotele, trasy przejazdu poszczególnych delegacji" - powiedział Liedel.

Na stadionie oraz wokół niego utworzone będą strefy bezpieczeństwa. "Będą to miejsca, gdzie będą dostawały się tylko osoby, które będą miały specjalne przepustki i zezwolenia. Na stadionie zabezpieczone będą także same miejsca obrad. To będzie strefa VIP, do której będą miały dostęp tylko delegacje. Tutaj ważnym elementem jest zarówno zabezpieczenie fizyczne, jak i kontrwywiadowcze. Trzeba pamiętać, że będą tam poruszane bardzo ważne, strategiczne kwestie dla NATO" - podkreśla ekspert.

"W planowaniu tego typu dużych imprez, jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczenia, (najważniejsze) jest dobre rozpoznanie. Najistotniejsze jest to, aby nasze służby zdobyły jak najwięcej informacji o potencjalnych zagrożeniach, aby móc na nie reagować. Natomiast podczas samego szczytu te działania będą wielopodmiotowe, wielopłaszczyznowe. Przede wszystkim będą to działania policyjne o charakterze prewencyjnym w zakresie ewentualnych zagrożeń, ale główna rola będzie spoczywała jednak na służbach specjalnych, zarówno na wywiadzie jak i kontrwywiadzie" - powiedział Liedel.

Szczyt NATO w Warszawie odbędzie się w dniach 8-9 lipca. Na jego organizację zaplanowano w budżecie państwa około 160 mln zł. Spodziewanych jest 58 delegacji z całego świata, w tym 28 z państw NATO, 26 z krajów stowarzyszonych oraz delegacje kwatery głównej NATO, Banku Światowego, ONZ i UE.

Miejscem szczytu będzie Stadion PGE Narodowy, przywódcy delegacji spotkają się też w Pałacu Prezydenckim w sali, gdzie w 1955 r. podpisano Układ Warszawski, szefowie dyplomacji spotkają się na roboczym obiedzie w Teatrze Wielkim, a ministrowie obrony w Pałacu Prymasowskim.