Bank Anglii monitoruje rozwój sytuacji i podejmie wszystkie niezbędne środki, aby sprostać swojej odpowiedzialności związanej z finansową i monetarną stabilnością - napisał Bank Anglii w piątkowym komunikacie prasowym.

"Bank Anglii uważnie monitoruje rozwój sytuacji. Przygotowuje dokładne scenariusze i współpracuje blisko z ministerstwem skarbu, innymi krajowymi władzami oraz bankami centralnymi. Bank Anglii podejmie wszystkie niezbędne środki, aby sprostać swojej odpowiedzialności związanej z finansową i monetarną stabilnością" - napisał Bank Anglii w piątkowym komunikacie prasowym.

"Obywatele UK zdecydowali się opuścić Unię Europejską. Z pewnością w rezultacie głosowania napotkamy na okres niepewności i dostosowań, ale jak powiedział dziś premier Cameron, nie będzie na początek zmian ani w sposobie w jaki ludzie mogą podróżować, ani w zasadach prowadzenia handlu, jak i w świadczeniu usług" - powiedział Mark Carney, szef Banku Anglii.

"Ustanowienie nowych relacji z UE i resztą świata zajmie UK trochę czasu.

Na niektórych rynkach można oczekiwać pewnego poziomu zmienności, w trakcie trwania tego procesu. Ale jesteśmy dobrze na to przygotowani. Sekretarz skarbu oraz Bank Anglii bardzo intensywnie przygotowywali się na scenariusz Brexitu. Byliśmy w ścisłym kontakcie z sekretarzem skarbu, również w nocy i tego poranka. BOE nie będzie się wahać, by zastosować dodatkowe środki, gdy rynki ulegają dostosowaniom i gdy gospodarka UK będzie posuwać się dalej naprzód" - dodał.

Ostateczne wyniki czwartkowego referendum w Wielkiej Brytanii: 51,9 proc. za Brexitem.

Pobierz raport Forsal.pl: Brexit vs Twoja firma. Stracisz czy zyskasz >>>