47 proc. Polaków uważa, że Andrzej Duda dobrze wypełnia obowiązki prezydenta; 41 proc źle ocenia jego działalność - wynika z sondażu TNS Polska. 48 proc. źle ocenia pracę rządu; dobrze - 38 proc. Opinie o pracy premier Beaty Szydło podzielone równo - jest 44 proc. pozytywnych i negatywnych.

W czerwcu 47 proc. badanych pozytywnie ocenia wypełnianie obowiązków głowy państwa przez Andrzeja Dudę, przy czym zdecydowanie pozytywnie ocenia jego pracę 11 proc. ankietowanych. 41 proc. badanych źle ocenia pracę prezydenta, przy czym zdecydowanie negatywnie - 12 proc. pytanych. 12 proc. ankietowanych nie wyraża jednoznacznej opinii na temat pracy prezydenta Andrzeja Dudy.

W porównaniu do maja odsetek pozytywnych ocen prezydenta Andrzeja Dudy wzrósł o 4 punkty procentowe, natomiast jego negatywne oceny spadły o 6 punktów procentowych.

48 proc. badanych negatywnie ocenia działania rządu, przy czym zdecydowanie źle - 14 proc. respondentów. Dobrze o pracy rządu wypowiada się 38 proc. ankietowanych, przy czym 5 proc. respondentów ocenia pracę rządu bardzo dobrze. 14 proc. ankietowanych nie

wyraża jednoznacznej opinii na temat działalności rządu.

W porównaniu z badaniem z maja negatywne oceny rządu spadły o 7 proc., a pozytywne wzrosły o 4 proc.

Polacy są równo podzieleni w ocenie wypełniania przez Beatę Szydło obowiązków premiera. 44 proc. społeczeństwa dobrze ocenia pracę pani premier, przy czym 7 proc. ankietowanych bardzo a 37 proc. respondentów raczej dobrze. Również 44 proc. ankietowanych negatywnie ocenia wypełnianie przez Beatę Szydło obowiązków premiera, z czego 12 proc. wyraża zdecydowaną dezaprobatę dla jej pracy, a 32 proc. wypowiada się raczej źle. 12 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

W porównaniu z majem br. wzrosło o 4 punkty procentowe poparcie dla premier, przy jednoczesnym spadku o 5 punktów procentowych ocen negatywnych.

TNS Polska badanie przeprowadził 3-8 czerwca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1027 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).