"W końcowej fazie jest plan ochrony cyberbezpieczeństwa kluczowych usług państwa podczas Światowych Dni Młodzieży" - powiedział rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji, które koordynuje działania związane z cyberbezpieczeństwem podczas spotkania młodych z papieżem.

Manys zaznaczył, że ze względu na charakter przedsięwzięcia nie może podać szczegółów. Powiedział tylko, że ministerstwo zidentyfikowało infrastrukturę krytyczną, skoordynowano kanały wymiany informacji o zagrożeniach, a specjalny zespół będzie przez 24 godziny na dobę "tworzył parasol cyberbezpieczeństwa nad pielgrzymami".

Podczas Światowych Dni Młodzieży ma być zapewniona także m.in. dodatkowa przepustowość sieci łączności, zarówno ogólnodostępnych telekomunikacyjnych, jak i niezależnych, z których korzystają służby.

Resort Cyfryzacji poinformował, że rozwiązano także dotychczasowe problemy związane z obawami lokalnych społeczności o wzrost promieniowania elektromagnetycznego w wyniku inwestycji operatorów telekomunikacyjnych. „Doprowadziliśmy do podpisania porozumienia między organizatorami ŚDM a teleoperatorami. Już możemy powiedzieć, że prace ruszyły – są zainstalowane dodatkowe stacje bazowe w Brzegach (dziesięć) i na Błoniach (dwie), są podciągnięte światłowody, jest zwiększona przepustowość i pojemność sieci w Krakowie i w okolicach. Dzięki tym działaniom będzie zagwarantowana dostępność do usług teleinformatycznych i do internetu podczas ŚDM” - mówił na początku tygodnia wiceminister cyfryzacji Witold Kołodziejski.

Dodatkowe stacje bazowe w Brzegach i na Błoniach mają nie tylko zapewnić dostępność do usług, ale przede wszystkim zapewnić dostęp do numerów alarmowych. Operatorzy zwiększyli też liczbę łączy dochodzących do krakowskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, a same centra zwiększyły obsadę stanowisk obsługi.

Z kolei Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że działają zespoły monitorowania radiowego, których zadaniem jest monitorowanie widma radiowego w Krakowie, a w czasie ŚDM będą pomocne w sytuacji ew. zakłócania pracy służb, organizatora czy np. mediów.

ŚDM rozpoczną się 26 lipca br. w Krakowie; od 27 do 31 lipca będzie w nich brał udział papież Franciszek.(PAP)