Moim bardzo mądrym zdaniem zielona energia jest bardzo potrzebna.Dzięki niej nie zanieczyszczamy powietrza ani ziemi.Mamy dzięki niej też prąd.Farmy wiatrowe są zasilane wiatrem.Czyli nie ma żadnych zanieczyszczeń,a w dodatku wiatru jest nieskończoność.

Więc można ciągle produkować prąd.Górnicy mają bardzo trudną prace.Często a nawet ciągle się brudzą.Moim zdaniempowinno się stworzyć jakieś urządzenie które by brało prąd z węgorzy elektrycznych.Zrobiło by się jakiś duży zbiornik a na obwodzie tego zbiornika znajdywały by się czujniki które by przetwarzały energię z tyuch węgorzy na prąd.

Zachowana została pisownia oryginalna.