Według przedstawiciela MSW ci, których nie wpuszczono do Francji, mieli bądź podejrzane dokumenty, bądź zastrzeżenia do nich miały francuskie służby wywiadowcze. Nie podano jednak, jak wielu z nich aresztowano.

Minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve zapowiedział, że francuskie granice będą silnie strzeżone podczas Euro 2016, które od 10 czerwca do 10 lipca bedzie odbywało się w 10 miastach Francji.

We Francji obowiązuje stan wyjątkowy, wprowadzony po zamachach w Paryżu z 13 listopada 2015 roku, w których zginęło 130 osób. Przedłużano go trzykrotnie, ostatnio do do końca lipca.

Stan wyjątkowy upoważnia stojących na czele administracji regionalnych prefektów do zlecania przeszukań, aresztu domowego czy zakazu zgromadzeń, jedynie na podstawie podejrzenia o istniejącym zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego.(PAP)