Bezpieczeństwo i modernizacja - to priorytety MSWiA, na które wskazał szef resortu Mariusz Błaszczak. Jako najważniejsze inicjatywy półrocza wymienił przepisy antyterrorystyczne, udział funkcjonariuszy w uszczelnianiu granic UE i przygotowania służb do szczytu NATO oraz ŚDM.

Minister spraw wewnętrznych i administracji na posiedzeniu Rady Ministrów, która ma przyjąć sprawozdanie z półrocza działalności rządu, podkreślił, że w MSWiA najważniejsze są dwa obszary: bezpieczeństwo oraz modernizacja.

Błaszczak poinformował, że dotychczas zdecydowano z przywróceniu 100 spośród ponad 400 zlikwidowanych w ostatnich latach posterunków policji. Minister zdecydował także o przeniesieniu ponad 100 etatów z Komendy Głównej Policji do jednostek podległych. "Chodzi o to, żeby policjanci w końcu wyszli zza biurek i patrolowali ulice" - powiedział.

Przypomniał, że rząd przyjął projekt tzw. ustawy antyterrorystycznej, która ma określić m.in. zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy instytucji państwowych w tym zakresie. "Ta ustawa daje niezbędne narzędzia służbom do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo w stanie zagrożenia. Doskonale zdajemy sobie sprawę z sytuacji międzynarodowej. Służby nie wskazują na zagrożenie terrorystyczne w Polsce, natomiast musimy być przygotowani na ten najgorszy scenariusz. Ustawa antyterrorystyczna daje takie narzędzia" - powiedział Błaszczak.

Szef MSWiA podkreślił, że trwają przygotowania służb do dwóch międzynarodowych wydarzeń, które w lipcu odbędą się w Polsce - szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka.

Zapewnił też, że podczas ŚDM "będzie bezpiecznie". "Zadbamy o bezpieczeństwo pielgrzymów, którzy przybędą na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Prowadzone są intensywne prace, jeśli chodzi o miejsce w którym będą odbywać się msze święte z przewodnictwem papieża" - mówił Błaszczak.

Przypomniał, że w poniedziałek wojewodowie małopolski i śląski przedstawili plan dotyczący zabezpieczenia ŚDM. "W ciągu kilku dni służby przedstawią swoje stanowisko. Mogę zapewnić wszystkich, że będzie bezpiecznie, zapraszamy na spotkanie z papieżem Franciszkiem w Kakowie i Częstochowie" - powiedział.

Błaszczak podkreślił, że w związku z kryzysem migracyjnym Straż Graniczna pomaga uszczelnić zewnętrzne granice Unii Europejskiej. Zaangażowano polskich oficerów oraz ekspertów we wspólne operacje m.in. w Grecji. "Kryzys migracyjny to jest zasadniczy problem Unii Europejskiej" - powiedział Błaszczak.

Powtórzył, że Polska jest przeciwna stałemu systemowi stałej relokacji uchodźców do państw UE.

Przypominał, że MSWiA zaproponowało zmianę ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony w RP. Nowela daje służbom więcej czasu na sprawdzanie cudzoziemców, w tym poszukujących ochrony międzynarodowej, którzy będą chcieli przekroczyć polską granicę. Nowela ma zwiększyć bezpieczeństwo Polski w związku z wykonywaniem przez służby zadań dotyczących relokacji lub przesiedleń cudzoziemców na terytorium Polski.

Szef MSWiA przypomniał o odtworzeniu Karpackiego Oddział Straży Granicznej - który otworzył w poniedziałek. Przyznał, że ma to związek m.in. z kryzysem migracyjnym w Europie. "Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa na granicach naszego kraju" - powiedział.

Błaszczak nawiązał też m.in. do zmian kadrowych w służbach. Jak zaznaczył, wprowadził zasadę, w myśl której na stanowiskach "dowódców jednostek policji są wyłącznie policjanci, którzy przystąpili do policji już po przełomie" 1989 r. i nie mają przeszłości w MO.