MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 9,6% w kwietniu


Warszawa, 13.05.2016 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,6% w kwietniu, czyli spadła o 0,4 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca, szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. Tak niskie bezrobocie w kwietniu odnotowano po raz pierwszy od 1992 roku.
"Spadek bezrobocia do wartości jednocyfrowej to kolejny sygnał poprawy na rynku pracy. Bezrobocie będzie spadać ze względu na dobrą sytuację gospodarczą, rozpoczynają się także prace sezonowe" powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, cytowana w komunikacie.
W kwietniu ubiegłego roku wskaźnik ten wynosił 11,1%, czyli o 1,5 pkt proc. więcej niż teraz.
"Bezrobocie spadło we wszystkich województwach: najbardziej (o 0,8 pkt proc.) w zachodniopomorskim. W porównaniu do kwietnia ubiegłego roku stopa bezrobocia spadła o 1,5 pkt proc. Tak niskie bezrobocie w kwietniu odnotowano po raz pierwszy od 1992 roku" - czytamy w komunikacie.
Liczba bezrobotnych na koniec kwietnia 2016 roku wyniosła 1 523,8 tys. osób i w porównaniu marca spadła o 76,7 tys. osób (o 4,8%). W podobnym okresie w poprzednim roku spadek wyniósł nieco mniej, bo 78,4 tys. (4,2%), podał także resort.
Rafalska mówiła ostatnio, że stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie poniżej 9% na koniec roku.
(ISBnews)