Z obiektów policji zostaną usunięte tablice i pomniki upamiętniające funkcjonariuszy UB i MO - zapowiedział w Sejmie wiceminister SWiA Jarosław Zieliński. Jak sprecyzował do 31 maja ma zostać przygotowany wykaz takich symboli; sprawą ich usunięcia zajmuje się Biuro Tradycji i Historii Policji.

Posłanki PiS Anita Czerwińska i Katarzyna Czochara pytały wiceministra, czy podjęte zostały działania mające na celu usunięcie z obiektów policji tablic i pomników upamiętniających funkcjonariuszy UB i MO walczących z żołnierzami i działaczami podziemia antykomunistycznego.

Zieliński, który m.in. nadzoruje policję, podkreślił, że sprawa nie dotyczy jedynie usunięcia tablic i pomników upamiętniających tych funkcjonariuszy, którzy walczyli z żołnierzami podziemia, ale też szerszej kwestii. "To jest kwestia postaw, wartości. Będzie chodziło o usunięciu wszystkich symboli komunizmu w szerszym ujęciu, nawet jeżeli one nie dotyczą walki z żołnierzami podziemia. Nie wolno w ogóle gloryfikować tamtych formacji, które służyły Polsce uzależnionej od wschodniego sąsiada i tak naprawdę temuż wschodniemu imperium" - powiedział.

Jak dodał "nie ma najmniejszych powodów, ani prawnych nakazów żeby tego typu symbole były na obiektach policyjnych". "I one rzeczywiście znikną. Komendant główny policji wysłał pismo do podległych mu komendantów policji z prośbą by, takie miejsca zostały zinwentaryzowane i przedstawione. Chcemy, by do 31 maja taki wykaz wszystkich tych miejsc znalazł się w MSWiA" - podkreślił. "Nie będziemy aż tak się zastanawiać nad tym jakie osoby są tam umieszczona. Jeśli dotyczy to gloryfikacji tamtych formacji czy ich funkcjonariuszy, to takie symbole zostaną usunięte" - zaznaczył wiceminister.

Zadeklarował też wolę "szybkiego działania", zastrzegając równocześnie, że będą uwzględniane przepisy prawa budowlanego i konserwatorskie.

Zieliński podkreślił również, że obecne kierownictwo policji "z przekonaniem podejmie takie działania, bo nie zaczynało służby w tamtych formacjach". Wiceminister poinformował, że sprawą zajmie się powołane w Komendzie Głównej Policji Biuro Tradycji i Historii Policji. Zaznaczył, że do zadań tego biura należy m.in. dbanie o "kwestie etosu, patriotyzmu, nawiązania do chlubnej tradycji polskiej policji". (PAP)