Dzięki wzmocnieniu uprawnień Europol, czyli policyjna agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Hadze, będzie mógł niebawem zintensyfikować działania wymierzone przeciw terroryzmowi, cyberprzestępczości i innym przestępstwom na terenie UE, dzięki ułatwieniu jednostkom specjalnym natychmiastowej reakcji na zagrożenie.

W nowych przepisach znajdują się również jasne zasady funkcjonowania istniejących już jednostek, takich jak Europejskie Centrum Przeciwdziałania Terroryzmowi, które działa od pierwszego stycznia bieżącego roku.

"Nowe zasady działania Europolu dają mu skuteczne narzędzia prawne, które przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa obywateli UE. Będziemy mogli działać skuteczniej, efektywniej i cieszyć się zaufaniem Europejczyków" – mówił podczas debaty poprzedzającej głosowanie komisarz UE ds. migracji i spraw wewnętrznych Dimitris Awramopulos.

Reklama

Co dadzą Europolowi nowe uprawnienia? Łatwiej będzie na przykład powołać wyspecjalizowane jednostki szybkiego reagowania. Agencja w niektórych przypadkach będzie także uprawniona do wymiany informacji bezpośrednio z organizacjami prywatnymi, takimi jak firmy lub organizacje pozarządowe, dzięki czemu będzie mogła działać szybciej.

Powstanie też m.in. nowa jednostka do spraw zgłaszania podejrzanych treści w internecie. Jednym z jej zadań będzie szybsze wyłapywanie i usuwanie z sieci propagandy terrorystycznej. Ponadto dzięki nowym uprawnieniom będzie ona mogła skontaktować się bezpośrednio z dostawcą usług, na przykład Facebookiem, i wnioskować o usunięcie strony należącej do Państwa Islamskiego czy innych organizacji terrorystycznych, hamując w ten sposób szerzenie niebezpiecznych treści.

"Warto podkreślić, że kompetencje, jakie uzyska Europol, nie wymagają ani dodatkowych inwestycji w infrastrukturę ani zatrudniania nowych ludzi. Nowa jednostka do walki z cyberprzestępczością będzie się mieścić w Hadze, czyli tam gdzie znajduje się główna siedziba Europejskiego Urzędu Policji. Będzie też korzystać z tamtejszych instalacji i struktur, w jej skład wejdą oficerowie pracujący Europolu" – mówił w środę podczas konferencji prasowej w Strasburgu hiszpański europoseł Agustin Diaz de Mera Garcia Consuegra z Grupy Europejskiej Partii Ludowej, sprawozdawca rozporządzenia.

Zdaniem autorów rozporządzenia, aby skutecznie walczyć zarówno z terroryzmem, jak i przestępczością zorganizowaną, należy zlikwidować również tzw. luki informacyjne. Chodzi o sytuacje, kiedy jedno z państw członkowskich ma informacje dotyczące określonego przestępstwa, ale nie przekazuje ich pozostałym krajom UE. Nowe przepisy zakładają, że państwa UE zobowiązane będą dostarczać Europolowi potrzebnych danych. Aby zachęcić do przekazywania informacji, Europol ma co roku składać raport Parlamentowi Europejskiemu, Radzie UE i Komisji Europejskiej oraz parlamentom narodowym o informacjach przekazanych przez indywidualne państwa członkowskie.

Posłowie zapewnili, że przekazywane dane osobowe będą podlegały pełnej ochronie, a praca agencji będzie odpowiednio nadzorowana. Europejski Inspektor Ochrony Danych będzie monitorował pracę Europolu, stworzona będzie również jasna procedura składania skarg dla obywateli. Praca Europolu będzie również nadzorowana poprzez grupę ds. wspólnej kontroli parlamentarnej, której członkami będą posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych.

Brzmienie przepisów jest wynikiem kompromisu zawartego w listopadzie ubiegłego roku przez negocjatorów z Parlamentu Europejskiego i Rady UE, gdzie reprezentowane są kraje członkowskie.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać 1 maja 2017 r.

W ostatnich latach większość państw UE wprowadziła zmiany w przepisach, dając więcej władzy policji i służbom specjalnym, a także zaostrzając mechanizmy kontroli obywateli, aby skutecznie walczyć z terroryzmem. W wielu krajach weszły w życie tzw. ustawy inwigilacyjne, pozwalające na monitorowanie aktywności obywateli w sieci oraz przekazywanie policji danych telekomunikacyjnych. W styczniu PE przegłosował także unijny system przekazywania danych pasażerów linii lotniczych (PNR).

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)