Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji specustawy dot. ŚDM, który miał rozszerzyć jej działanie na Częstochowę. "Wszystkie prace idą dobrym tokiem" - zapewniała w środę szefowa kancelarii premiera Beata Kempa.

Za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu głosowało 228 posłów, 196 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Projekt przygotowali posłowie PO. Chcieli oni, by zapisać w specustawie, że miejscem wydarzeń związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży (ŚDM) i wizytą papieża jest również Częstochowa, a za organizację odpowiada - obok strony kościelnej i wojewody małopolskiego - także wojewoda śląski. Nowelizacja miała - jak podkreślono w uzasadnieniu projektu - stworzyć podstawy prawne, które umożliwiłyby wojewodzie śląskiemu "podjęcie starań o przyznanie dotacji celowej na organizację Światowych Dni Młodzieży organizowanych na terenie miasta Częstochowy".

"Wprawdzie zawarte zostało porozumienie między wojewodą śląskim a wojewodą małopolskim, ale porozumienie to dotyczy tylko i wyłącznie służby zdrowia, pominięty jest cały obszar spraw komunalnych, które są równie ważne jak sprawy związane ze służbą zdrowia i na które w tym momencie Częstochowy nie stać. Koszt tej obsługi wynosi ok. 10 mln zł" - uzasadniała posłanka Halina Rozpondek (PO).

Również Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna) prosił o nieodrzucanie projektu w pierwszym czytaniu i o skierowanie go do dalszych prac w komisji. Przekonywał, że przyjęta ustawa wymaga zmian, np. umożliwienia funkcjonowania na terytorium Polski lekarzom, którzy przyjeżdżają na ŚDM w ramach wolontariatu.

Szefowa kancelarii premiera Beata Kempa zapewniała, że przygotowania - szczególnie w zakresie bezpieczeństwa - są zaawansowane i "nie ma przeszkód ustawowych do wykonywania obowiązków przez wojewodę śląskiego". Dodała, że na początku maja wojewoda śląski skierował do niej pismo, z którego wynika że przygotowania do ŚDM przebiegają bez zastrzeżeń i w porozumieniu z wojewodą małopolskim.

"Dzisiaj w sytuacji, kiedy do 15 maja wojewoda małopolski i organizator mają złożyć plany zabezpieczenia - w tym również zabezpieczenia medycznego - które są już praktycznie ukończone, po prostu ta ustawa jest zupełnie zbędna. Pragnę zapewnić, że wszystkie prace idą dobrym tokiem i nie ma przeszkód prawnych do tego, aby wdrażać poszczególne etapy jej realizacji" - zapewniała Kempa.

ŚDM rozpoczną się 26 lipca w Krakowie; od 27 do 31 lipca będzie w nich brał udział papież Franciszek. Początkowo była mowa o tym, że wydarzenie rozegra się jedynie w Krakowie. W marcu poinformowano, że w programie wizyty papieskiej znajdzie się także Częstochowa. Na wałach okalających Jasną Górę ma zostać odprawiona msza z okazji 1050-lecia chrztu Polski, z udziałem władz państwowych i kościelnych.

Wojewodowie śląski i małopolski podpisali porozumienie w sprawie zabezpieczenia medycznego uroczystości z udziałem papieża na Jasnej Górze. Zapewnili, że władze Częstochowy mogą być spokojne o środki na organizację wizyty Franciszka.

Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przygotował rząd. Specustawa ma ułatwić organizację ŚDM i papieskiej wizyty, zapewnić porządek publiczny oraz bezpieczeństwo medyczne i transportowe. Była konieczna, bo do wydarzeń o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.