PiS wniósł o odrzucenie projektu noweli specustawy dot. ŚDM, który rozszerza jej działanie na Częstochowę. Ustawa obejmuje całość wydarzeń związanych z wizytą papieża w Polsce; nie ma niebezpieczeństwa, że Jasna Góra zostanie bez wsparcia - zapewnił Edward Siarka (PiS).

Projekt przygotowali posłowie PO; chcą oni, by zapisać w specustawie, że miejscem wydarzeń związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży (ŚDM) i wizytą papieża jest również Częstochowa, a za organizację odpowiada - obok strony kościelnej i wojewody małopolskiego - także wojewoda śląski. Nowelizacja ma - jak podkreślono w uzasadnieniu projektu - stworzyć podstawy prawne, które umożliwią wojewodzie śląskiemu "podjęcie starań o przyznanie dotacji celowej na organizację Światowych Dni Młodzieży organizowanych na terenie miasta Częstochowy".

Jak mówiła w imieniu wnioskodawców Halina Rozpondek (PO), organa władzy publicznej działają w granicach prawa i muszą mieć do nich kompetencje. Podkreślała, że wojewoda z jednego regionu nie może wykonywać zadań na terenie innego województwa. To odpowiedź na podpisane w piątek porozumienia między wojewodami małopolskim i śląskim w sprawie zabezpieczenia medycznego uroczystości z udziałem papieża na Jasnej Górze.

Rozpondek podkreślała, że wizyta papieża jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Polsce w tym roku i trzeba ją dobrze przygotować, a także zapewnić bezpieczeństwo wiernym. "Przy tej ilości pielgrzymów zawsze konieczne jest dodatkowe wsparcie organizacyjne, a przede wszystkim finansowe" - argumentowała. Dodała, że władze Częstochowy oszacowały koszty własne związane z wizyta papieża na ok. 12 mln zł (to koszty np. punktów dostępu do wody, barierek zabezpieczających, zmian w transporcie, kabin wc, wywóz odpadów itp.). Do tego dochodzą koszty służb miejskich i porządkowych - ponad 7,7 mln zł.

Jak mówiła, jeżeli Sejm poprze projekt, wojewoda śląski, jako uprawniony organizator wizyty ze strony rządowej mógłby - we współpracy z prezydentem Częstochowy - dokładnie ustali konieczny zakres działań i kosztów.

Z projektem nie zgadza się klub PiS, który wniósł o jego odrzucenie. Przedstawiciel klubu Edward Siarka wyjaśniał, że zapisy specustawy obejmują całość wydarzeń związanych z wizytą papieża w Polsce. "Zapisy ustawy obejmują więc tak wydarzenia, których będziemy świadkami w Częstochowie i Oświęcimiu, jak i wszystkich tych, których będziemy świadkami w ramach ŚDM Kraków 2016" - powiedział.

Dodał, że Częstochowa nie pozostanie bez wsparcia, również finansowego, bo wojewodowie małopolski i śląski zawarli w tej sprawie porozumienie. Siarka dodał, że ustalenie wojewody małopolskiego jako odpowiedzialnego za zakupy sprzętu medycznego miały zapewnić koordynację działań i gdyby dziś to zmieniać, to wiele procedur trwałoby dłużej.

Nie ma niebezpieczeństwa, by wydarzenia na Jasnej Górze nie miały zabezpieczenia finansowego" - podkreślił poseł PiS.

Posłowie z innych klubów apelowali o przekazanie projektu do dalszych prac w komisji sejmowej. Ich zdaniem jest jeszcze pora, by zmienić ustawę i dojść do konsensusu w sprawie tak ważnej dla Polski jak wizyta Franciszka.

Na koniec debaty w Sejmie głos zabrał pełnomocnik rządu ds. ŚDM Paweł Majewski. Jak zapewniał, Częstochowa jest ujęta w ustawie i nikt o niej nie zapomniał. Wskazywał, że wszelkie zapisy ustawy odnoszą się zarówno do wizyty papieża w Polsce, jak i do ŚDM w Krakowie. Mówił też, że obaj wojewodowie mogą zmniejszać lub zwiększać wydatki w swoich budżetach, przesuwać środki i udzielać dotacji na cele związane z wizytą papieża.

"Nie jest konieczne zmienianie specustawy. Konieczne jest pewne porozumienie między samorządem a wojewodą. Z tego, co raportuje wojewoda śląski, to rozmowy z samorządem częstochowskim trwają" - powiedział Majewski i dodał, że wojewoda wesprze samorząd w niezbędnym zakresie, by należycie przyjąć Ojca Świętego i ugościć pielgrzymów.

"Nie ma potrzeby budzić niepokoju w mieszkańcach Częstochowy" - apelował do posłów opozycji. "Specustawa nie odnosi się do podziału środków finansowych. Daje wojewodom narzędzia do podziału środków, ale nie ma żadnych nowych skutków finansowych" - dodał pełnomocnik.

Wniosek o odrzucenie projektu będzie poddany głosowaniu na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

ŚDM rozpoczną się 26 lipca w Krakowie; od 27 do 31 lipca będzie w nich brał udział papież Franciszek. Początkowo była mowa o tym, że wydarzenie rozegra się jedynie w Krakowie. W marcu poinformowano, że w programie wizyty papieskiej znajdzie się także Częstochowa. Na wałach okalających Jasną Górę ma zostać odprawiona msza z okazji 1050-lecia chrztu Polski, z udziałem władz państwowych i kościelnych.

W piątek, przed debatą sejmową nt. projektu nowelizacji specustawy wojewodowie śląski i małopolski podpisali porozumienie w sprawie zabezpieczenia medycznego uroczystości z udziałem papieża na Jasnej Górze. Zapewnili, że władze Częstochowy mogą być spokojne o środki na organizację wizyty Franciszka.

Papież przyjedzie do Polski w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które rozpoczną się 26 lipca w Krakowie; będzie w nich brał udział od 27 do 31 lipca. Podczas pobytu w Polsce papież odwiedzi także m.in. Częstochowę, gdzie 28 lipca odprawi mszę z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Władze tego miasta apelowały do rządu o wsparcie finansowe na zabezpieczenie uroczystości.

Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przygotował rząd. Specustawa ma ułatwić organizację ŚDM i papieskiej wizyty, zapewnić porządek publiczny oraz bezpieczeństwo medyczne i transportowe. Była konieczna, bo do wydarzeń o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.(PAP)