"Zmiany w liczbie urodzeń spowodowane wdrożeniem nowej polityki rodzinnej, będą miały - zgodnie z symulacją - wpływ (...) na zmiany w liczbie ludności Polski. Niestety, nie można się spodziewać zahamowania spadku liczby ludności, ale jedynie znaczącego spowolnienia procesu, a efekty będą coraz większe w miarę zbliżania się do końcowego momentu (punktu) prognozy. Dzięki wyższym urodzeniom liczba ludności w 2050 roku może wynieść 35,7 mln osób, a więc o ponad 1,7 mln więcej niż według dotychczasowej prognozy (ok. 34 mln zł)" - napisano w komentarzu do prognozy.

Z dokumentu wynika, że głównym efektem programu 500+ może być zwiększona dzietność kobiet.

"(...) ale z uwagi na malejącą liczbę kobiet w wieku prokreacyjnym i niekorzystną jej strukturę według wieku, która będzie się nasilała do początku lat trzydziestych, liczba urodzeń w tym okresie będzie systematycznie malała. Dopiero od płowy lat trzydziestych (po 2034) liczba urodzeń będzie się nieznacznie zwiększać, co będzie związane z korzystnymi zmianami struktury kobiet w wieku prokreacyjnym, zwłaszcza w wieku największej płodności" - napisano.

Reklama

"Taki rozkład w czasie zmian w liczbie urodzeń wynika z opóźnionych w czasie efektów programu 500+ nie tylko w zakresie poziomu dzietności, ale także liczby kobiet w wieku rozrodczym" - dodano. (PAP)