Między początkiem stycznia a końcem marca br. imigracja spadła o 9,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2015 roku. W tym czasie liczba emigrantów wzrosła o 11,5 proc.

Z tego wynika, że saldo migracji (różnica między napływem i odpływem ludności z danego terytorium w danym okresie) w pierwszym kwartale 2016 roku spadło aż o 34,5 proc. i wyniosło 15 027 osób. Saldo migracji zmalało zarówno wśród obywateli państw UE oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (o 38,4 proc.), jak i obywateli innych krajów (o 25,4 proc.).

32 667 obywateli państw UE, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii przyjechało do Szwajcarii w celu podjęcia pracy (o 14,7 proc. mniej niż rok wcześniej). 10 880 osób przybyło do kraju w celu połączenia się z rodziną (spadek o 8 proc.); w ok. jednej piątej przypadków chodziło o rodzinę Szwajcara lub Szwajcarki.

Pod koniec marca 2016 roku w około 8-milionowej Szwajcarii mieszkało 2 004 263 obcokrajowców, w tym 1 371 572 obywateli krajów UE, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu oraz 632 691 obywateli innych krajów.

Spadek salda migracji nastąpił w czasie, gdy Szwajcaria zbliża się do wyznaczonego sobie terminu na wprowadzenie jednostronnych limitów imigracyjnych. Mają one wejść w życie w lutym przyszłego roku. Takiego rozwiązania zażyczyli sobie Szwajcarzy w referendum z 2014 roku.

Negocjacje prowadzone w tej sprawie między Szwajcarią a UE znalazły się w impasie. System takich limitów byłby sprzeczny ze szwajcarsko-unijnym porozumieniem gwarantującym swobodę przemieszczania się pracowników w UE.

Rząd szwajcarski zawiesił rozmowy do czasu przeprowadzenia 23 czerwca referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie dalszego członkostwa tego kraju w UE. Bruksela nie chce zgodzić się na ustępstwa wobec Berna, by nie dawać argumentów zwolennikom Brexitu.

Pod koniec lutego Szwajcarzy odrzucili w referendum pomysł automatycznego wydalania zagranicznych sprawców cięższych przestępstw, co zaproponowała prawicowo-populistyczna partia SVP.(PAP)