Za uchwaleniem ustawy o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zagłosowało w środę 405 posłów, przeciw - 7, wstrzymało się 9.

W myśl ustawy, przygotowanej przez posłów PiS, Akademia w Gorzowie Wlkp. rozpocznie swoją działalność 1 września 2016 roku. Utworzy się ją z działającej w tym mieście Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Akademia przejmie prawa i zobowiązania PWSZ, a pracownicy i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej będą pracowali i studiowali w Akademii.

"Gorzów Wielkopolski jest jedyną stolicą województwa, w której nie funkcjonuje samodzielna, publiczna uczelnia akademicka. Aby Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża mogła nadal dynamicznie się rozwijać potrzebne jest przede wszystkim wzmocnienie i rozszerzenie rozwoju kształcenia i prowadzenia badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej" - mówiła podczas drugiego czytania w Sejmie poseł sprawozdawca Marzena Machałek z PiS.

Reklama

Poseł klubu Kukiz'15 Jarosław Porwich zwrócił uwagę, że Gorzów Wielkopolski leży w regionie z najsłabszymi dochodami na jednego mieszkańca. "Oznacza to, że spora część młodzieży nie mając uczelni akademickiej na miejscu, nie podejmie studiów w ogóle, bo nie będzie jej stać na kształcenie poza miejscem zamieszkania" - mówił Porwich.

Uczestnicy sejmowej debaty - mimo poparcia idei utworzenia Akademii w Gorzowie Wielkopolskim - zwracali jednak uwagę, że na razie PWSZ nie spełnia warunków upoważniających do nadania jej statusu Akademii. Nie ma bowiem uprawnień do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach naukowych. Kluczowy w ustawie jest artykuł siódmy, który mówi, że wydziały Akademii, w terminie trzech lat od dnia jej utworzenia, mają dostosować liczbę posiadanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.

"PWSZ dostaje tytuł Akademii niejako na kredyt. Oczywiście dawanie uprawnień awansem nie jest rzeczą niezwykłą. Z drugiej strony nikt z nas nie chciałby być leczony przez studenta pierwszego roku, który dostał tytuł lekarza pod warunkiem zdania wszystkich egzaminów. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że ośrodki naukowe szczególnie tak nobilitujące jak Akademia w mniejszych miejscowościach są darem bardzo rzadkim i bardzo oczekiwanym. Dają szansę dla tych, którzy ze względów finansowanych lub rodzinnych nie mogą studiować w dużych, odległych ośrodkach uniwersyteckich" - zaznaczył poseł Nowoczesnej Paweł Pudłowski.

Podczas sejmowej debaty reprezentująca PiS minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że marzenie o powstaniu Akademii w Gorzowie "dojrzewało latami i było udziałem wielu środowisk". "Wszystkie wieloletnie deklaracje muszą dziś zamienić się w działania, które pozwolą spełnić warunki posiadania wymaganej liczby uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora zgodnie z wymogami ustawowymi" - mówiła minister Rafalska.

Poseł Pudłowski zwrócił jednak uwagę, że "nie sposób nie zastanowić się nad negatywnymi opiniami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego". W przesłanym do Sejmu opiniach zwracały one uwagę, że trudno uznać za przekonujące, by w ciągu trzech lat wydziały uczelni były w stanie spełnić kryteria, umożliwiające uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora. Zwracały też uwagę na potrzebę konsolidacji instytucji naukowych. Dlatego też posłów Nowoczesnej podczas głosowania nie obowiązywała partyjna dyscyplina.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, powołano siedemnaście lat temu na bazie działającego w tym mieście od 1992 r. Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. Była jedną z pierwszych publicznych uczelni zawodowych w kraju. Obecnie naucza a czterech wydziałach: Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Humanistycznym, Wydziale Technicznym. Ukończyło ją blisko 16 tys. absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych. (PAP)