Komisja Europejska przedstawiła w środę warianty reformy unijnej polityki azylowej. Celem zmian jest bardziej sprawiedliwe rozłożenie między państwa UE ciężarów, związanych z napływem uchodźców.

"Kryzys uchodźczy obnażył słabości obecnego wspólnego systemu azylowego" - powiedział wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans na konferencji prasowej.

Dlatego - jak dodał - na dłuższą metę potrzebny jest bardziej zrównoważony system, "oparty na wspólnych zasadach, sprawiedliwszym podziale odpowiedzialności oraz bezpiecznych legalnych kanałach transportu dla osób potrzebujących ochrony, by dostać się do UE".

KE zaproponowała dwa warianty reformy obecnie obowiązującego rozporządzenia dublińskiego, zgodnie z którym za rozpatrzenie wniosku o azyl odpowiada państwo, w którym uchodźca przekroczył granicę UE. Pierwszy wariant reformy zakłada wprowadzenie do rozporządzenia "mechanizmu korekcyjnego", by zapewnić bardziej sprawiedliwy podział ciężarów związanych z napływem uchodźców. Drugi zakłada relokację uchodźców według stałego klucza podziału.

Reklama

Obie opcje mają na razie zostać rozważone przez rządy państw UE i europarlament. KE chce przedstawić propozycje konkretnych rozwiązań prawnych przed wakacjami.