We wtorek zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się między innymi zmianami w Kodeksie Pracy. Chodzi o wzmocnienie ochrony praw pracowniczych i zapobieganie nielegalnemu wykonywaniu pracy. Projekt przewiduje, że umowa z zatrudnionym musi być zawarta przed dopuszczeniem go do pracy, a nie jak dotychczas - w dniu rozpoczęcia.

Rząd ma się też zająć projektem nowelizacji ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. Celem nowelizacji jest stworzenie podstaw prawnych do wyrażania zgody, przez prezydenta na wniosek rządu, na pobyt wojsk obcych w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Polski w czasie pokoju.

Ministrowie omówią też projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Jego celem jest zapewnienie producentom rolnym szerszego dostępu do ubezpieczeń z dopłatą z budżetu. W porządku obrad jest też projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Chodzi między innymi o ułatwienia w budowie sieci szerokopasmowych.