Kształt ustawy o policji zaproponowanej przez grupę posłów z PiS powinien w ocenie rządu ulec pewnym modyfikacjom - mówi Informacyjnej Agencji Radiowej Jarosław Gowin. W taki sposób wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego odnosi się do korekt w ustawie, nad którymi pracował rząd.

"Nie podzielam obaw, że pierwotna wersja projektu niosła zagrożenie - na przykład ograniczenia wolności w internecie. Rząd proponuje jednak, by doprecyzować rozmaite zapisy. Chodzi o to, by było sprawą jasną, że zachowana będzie pełna prywatność i pełna swoboda w korzystaniu z sieci" - mówi minister.
Jarosław Gowin wyjaśnia, że rząd zaproponował pięć poprawek do ustawy. Minister ma nadzieję, że parlament się do nich przychyli.