"Projekt, który państwo proponujecie, jest nie do zaakceptowania, będziemy głosować przeciw, (projekt) ustawy gwarantuje nam permanentny paraliż Trybunału, nie rozwiązuje w żaden sposób tej telenoweli, którą fundujemy Polakom" - powiedział Rzymkowski podczas wtorkowej debaty nad projektem autorstwa noweli o TK PiS.

W Sejmie trwa drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o TK.

Rzymkowski powiedział, że posłowie klubu Kukiz'15 apelują o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad projektem zmian w konstytucji w sprawie TK, autorstwa tego klubu. "To jest jedyne realne rozwiązanie - w sytuacji kryzysu konstytucyjnego" - przekonywał.

Projekt zmian w konstytucji autorstwa Kukiz'15 (podpisanego także przez posłów PiS) przewiduje: wybór sędziów TK kwalifikowaną większością 2/3 głosów, zwiększenie składu TK z 15 do 18 członków oraz badanie zgodności ustawy o TK z konstytucją przez Sąd Najwyższy. Według projektu, wygaszone mają zostać także kadencje wszystkich sędziów TK, a nowi wybrani zostaną na zasadach określonych m.in. w konstytucji, po dokonaniu w niej proponowanych zmian.

Zdaniem Rzymkowskiego, "dalsze procedowanie w tym trybie i w taki sposób, powoduje eskalację konfliktów społecznych". "My tych konfliktów nie chcemy, my chcemy dobrej atmosfery, spokoju społecznego, dla potrzebnych reform państwa polskiego" - podkreślił poseł Kukiz'15.