Niemal jedna piąta młodych Ukraińców chce emigrować z kraju, głównie z przyczyn ekonomicznych. Takie są wyniki badań opinii publicznej. Jednocześnie prawie połowa młodych mieszkańców Ukrainy deklaruje, że nie wyjedzie z ojczyzny.

Z badań przeprowadzonych w grupie wiekowej od 14 do 35 lat wynika, że 17 procent młodych Ukraińców zamierza na stałe opuścić swoją ojczyznę. 4 procent deklaruje, że uczyni to w najbliższym czasie, 38 procent dopuszcza możliwość czasowej pracy bądź nauki poza granicami kraju. 44 procent młodych Ukraińców deklaruje natomiast, że nie wyjedzie ze swojej ojczyzny. 80 procent mówi, że że czuje dumę z bycia obywatelem Ukrainy.

Główne przyczyny emigracji, które wymieniano, to brak perspektyw pracy opłacanej na takim poziomie, jak za granicą, ale też brak praworządności na Ukrainie. Polska jest jednym z głównych kierunków migracji zarobkowej Ukraińców. W pierwszym półroczu tego roku polskie urzędy pracy zarejestrowały 402 tysiące oświadczeń o zamiarze zatrudnienia obywatela Ukrainy.