Szef klubu parlamentarnego PO mówił, że bieżące posiedzenie Sejmu zostało zwołane z naruszeniem art. 171 Regulaminu Sejmu, który dotyczy obowiązku marszałka Sejmu zawiadamiania odpowiednich organów państwa o planowanym posiedzeniu Izby najpóźniej siedem dni przed tym posiedzeniem.

"Te siedem dni mija jutro, panie marszałku, więc wnoszę o zamknięcie tego posiedzenia, zwołanie Konwentu Seniorów i zwołania w sposób prawidłowy posiedzenia Sejmu, ponieważ jest olbrzymie ryzyko, że jakiekolwiek decyzje podejmowane dzisiaj będą nieważne" - powiedział Neumann.

"Zgodnie z faktem, że komisja była pozbawiona podstawowych możliwości wysłuchania wypowiedzi kandydatów, zadawania pytań, zostały złamane wszelkie dopuszczalne normy etyczne, bardzo proszę, by przywrócić tę możliwość" - powiedział w Sejmie Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna).

Jeżeli ten wniosek nie zostanie uwzględniony i ta sprawa nie wróci do komisji - dodał - klub Nowoczesna zwraca się, by odroczyć to posiedzenie izby.

"I biorąc pod uwagę fakt, jak wielką wagę przywiązuje klub PiS do polityki historycznej, (Nowoczesna zwraca się), by procedować wybór tych pięciu nowych sędziów w nocy z 12 na 13 grudnia. To też jest niedziela" - dodał poseł Nowoczesnej.

Wcześniej szef klubu PO Sławomir Neumann, tuż po rozpoczęciu posiedzenia Sejmu, zgłosił wniosek o jego zamknięcie, ponieważ jak mówił, posiedzenie zostało zwołane z naruszeniem regulaminu Izby. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zarządził krótką przerwę w posiedzeniu.