Najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego zostaje utrzymany w Brukseli i regionie stołecznym. Dla całego kraju pozostaje na poziomie trzecim w 4-stopniowej skali.

Najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego zostaje utrzymany w Brukseli i regionie stołecznym. Dla całego kraju pozostaje na poziomie trzecim w 4-stopniowej skali. Tak ogłosiło belgijskie centrum kryzysowe.

Kolejna ocena sytuacji ma być przedstawiona jeszcze dziś. Po południu w Brukseli zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która na podstawie najnowszych analiz zdecyduje, co dalej.