Repatrianci powinni dostawać lepsze wsparcie m.in. przy szukaniu pracy. O zmianę polityki państwa w stosunku do tej grupy Polaków postuluje w wystąpieniu do premiera rzecznik praw obywatelskich. Wskazał, że obecne przepisy o repatriacji są nieefektywne i nie odpowiadają oczekiwaniom Polaków. – Wpływają skargi od repatriantów, którzy nie otrzymali wsparcia instytucjonalnego ani finansowego, na które liczyli – wskazuje dr Adam Bodnar, RPO.
W latach 2009–2013 przyjechało do Polski w ramach repatriacji jedynie 947 osób. W ocenie rzecznika gminy powinny otrzymywać dofinansowywanie wszystkich ponoszonych kosztów w związku z zaproszeniem i osiedleniem się tych osób. Jego zdaniem konieczne jest też zniesienie obowiązku wykazywania przez wnioskodawcę związku z polskością, np. przez biegłą znajomość języka polskiego. Doktor Bodnar uważa także, że repatriantów należy objąć kompleksowym i zindywidualizowanym programem integracyjnym, na podobnych zasadach jak cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy. ©?
Reklama