Prezydent Andrzej Duda powołał dziś Radę Dialogu Społecznego. Zastąpi ona Komisję Trójstronną do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Jak powiedział IAR minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, będzie to najbardziej innowacyjna Rada w Europie.

Będą wielkie uprawnienia dla partnerów społecznych, rotacyjność przewodnictwa i wzmocnienie współpracy regionalnej. Partnerzy będą mogli opiniować ustawy i przedstawiać swoje stanowiska radzie Ministrów.

Szef resortu pracy zaznaczył, że będzie to nowa era w dialogu społecznym w Polsce. Jego zdaniem Rada ma szansę stworzyć nową jakość stanowienia prawa. Kwestie, którymi Rada powinna zająć się w pierwszej kolejności to obszar relacji pracownik-pracodawca a także wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa - uważa minister.

Rząd będzie w Radzie reprezentowany przez szefów resortów - pracy, finansów, skarbu, edukacji, zdrowia oraz infrastruktury i rozwoju. Będzie też dwóch wiceministrów.

Po 8 członków zgłosiły najważniejsze centrale związkowe Po sześciu główne organizacje pracodawców. Swojego przedstawiciela w Radzie będzie miał również prezydent oraz prezesi NBP i GUS.

Przewodniczenie Radzie ma być rotacyjne, zmieniane co rok. W Komisji Trójstronnej przewodniczącym był zawsze przedstawiciel rządu.