Po raz ostatni w tej kadencji zbiera się Sejm. Izba uchwaliła 753 ustawy i podjęła 281 uchwał. Posłowie zgłosili prawie 35 tysięcy interpelacji oraz wygłosili rekordową liczbę 3,5 tysiąca oświadczeń.

W 2011 roku do Sejmu dostało się 5 ugrupowań. PO, PiS, Ruch Palikota, PSL i Sojusz Lewicy Demokratycznej. W ławach poselskich zasiadło też 2-ch posłów niezrzeszonych, w tym jeden z mniejszości niemieckiej. W połowie 2012 roku z PiS-u odeszło 16 posłów, tworząc klub Solidarna Polska. Dwa lata później do klubu dołączyło 3 posłów Polski Razem Jarosława Gowina i klub zmienił nazwę na Zjednoczona Prawica.

Rozpadł się Ruch Palikota. Część posłów tego klubu przeszła do PSL-u, część do SLD, niektórzy woleli pozostać wolnymi strzelcami.

Od początku kadencji do dnia dzisiejszego, po różnych migracjach, Platforma Obywatelska straciła 10 posłów, PiS czterech, Ruch Palikota 29-ciu. PSL zyskało 10-ciu, a SLD 9-ciu parlamentarzystów.

W ławach poselskich zasiadło trzy razy więcej panów, niż pań. Średnia wieku posła to 50 lat. Najmłodszy w chwili wyboru miał 22 lata, najstarszy 73. Pierwszym marszałkiem Sejmu była Ewa Kopacz. Po niej funkcję tę objął Radosław Sikorski. Od 25 czerwca marszałkiem Sejmu jest Małgorzata Kidawa - Błońska.