Z linii walk w Donbasie mają być wycofane czołgi i artyleria o kalibrze do 100 milimetrów oraz moździerze o kalibrze do 120 milimetrów. Odpowiedni dokument - będący uzupełnieniem mińskich porozumień - podpisała w stolicy Białorusi trójstronna Grupa Kontaktowa do Spraw Uregulowania Sytuacji na Ukrainie.

Martin Sajdik - przedstawiciel OBWE w Grupie Kontaktowej poinformował, że broń zostanie wycofana w dwóch etapach, na odległość 15 kilometrów. Najpierw mają być wycofane czołgi, potem artyleria i na końcu moździerze. Przebieg operacji ma monitorować OBWE.

Dokument parafowali przedstawiciele Ukrainy, Rosji i OBWE. Liderzy separatystów z Doniecka i Ługańska, których na rozmowach w Mińsku nie było, swoje podpisy mają złożyć w środę.

W trakcie spotkania Grupy Kontaktowej i podgrup roboczych omawiano również kwestię wyborów samorządowych w Donbasie, szczególny status tego regionu i przeprowadzenie amnestii.

Rozmowy Grupy Kontaktowej w Mińsku poprzedziły zapowiedziane na 2 października spotkanie w Paryżu przywódców Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji. Ma ono być poświęcone wysiłkom zmierzającym do przezwyciężenia konfliktu w Donbasie.