Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia Joachima Nowaka na stanowisko prezesa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Centrum", podała Komisja.

Decyzja została podjęta "ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania spółdzielczą kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok", podano w komunikacie.

"Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasą przez prezesa. Prezes ponosi odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację kasy oraz nieprawidłowości w jej działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcję KNF" - czytamy także.

Komisja wzięła również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ prezesa na kasę, w tym ocenę jego zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości.