Frekwencja w referendum wyniosła 7,8 procent - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Ze względu na nieprzekroczenie wymaganego 50-procentowego progu frekwencyjnego referendum jest niewiążące.

W referendum za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu opowiedziało się 78,75 procent głosujących - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza.

94,51 procent głosujących poparło w referendum wprowadzenie ogólnej zasady rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

Przeciwko utrzymaniu dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu opowiedziało się w referendum 82,63 procent głosujących - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza.