Prezydent Francji i niemiecka kanclerz wystosowali do państw Unii i do władz europejskich list z propozycjami dotyczącymi kryzysu spowodowanego napływem imigrantów. Informacje podają francuskie media, które dotarły do dokumentu.

Autorzy listu, Angela Merkel i Francois Hollande, apelują do państw Unii by w obliczu napływu imigrantów bezzwłocznie wzięły na siebie solidarnie odpowiedzialność za rozwiązanie sprawy uchodźców. Proponują ujednolicenie polityki udzielania azylu w skali europejskiej.

Decyzję o przyjęciu imigrantów podjęli merowie miast departamentu Haute-Garonne. Deputowany socjalistyczny z tego regionu Christophe Borgel poinformował, że po rozważeniu przebiegu wydarzeń merowie doszli do wniosku, że należy przyjąć ludzi uciekających przed toczącą się u nich wojną. Jego zdaniem, gdyby na takie kroki zdobyły się władze regionów innych państw Unii to wspólnie byśmy znaleźli rozwiązanie dla tej sytuacji. Deklaruje, że deputowani merowie z jego departamentu są na to gotowi.

Angela Merkel i Francois Hollande stanowczo opowiedzieli się za traktatem z Schengen gwarantującym Europejczykom swobodę poruszania się w Unii.