Lekarze nie powinni brać udziału w reklamach leków i suplementów diety. Zabrania tego Kodeks Etyki Lekarskiej. Również Prawo Farmaceutyczne zakazuje reklamy produktów leczniczych przez lekarzy. Nie odnosi się natomiast do suplementów diety.

Tymczasem zdarza się wbrew prawu reklamowanie leków przez aktorów grających lekarzy. Również lekarze uczestniczą w reklamach suplementów diety wbrew Kodeksowi Etyki.
Doktor Grzegorz Wrona - Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej podkreśla, że Kodeks Etyki zabrania członkom samorządu wszelkiego reklamowania się i wyrażania zgody na używanie wizerunku do celów komercyjnych. Zaznacza, że dziś każdego rodzaju reklama ma związek z komercją. Wiąże się to również z tym, że występ w reklamie i udostępnienie wizerunku przysparza lekarzowi pacjentów. Tymczasem w idei zawodu zaufania publicznego jest wiara i przekonanie, że wszelkie czynności będzie on wykonywał tylko i wyłącznie dla dobra chorego - mówi.


Doktor Wrona przyznaje, że w izbach okręgowych rzecznicy zajmują się sprawami uczestnictwa lekarzy w reklamach suplementów diety. Według niego, medycy są często wprowadzani w błąd przez firmy produkujące reklamy, które odnoszą się tylko do Prawa Farmaceutycznego. Nie informują natomiast, że takiego udziału w spocie zabrania Kodeks Etyki Lekarskiej. Rzecznik zaznaczył, że izby lekarskie nie mogą zajmować się sprawami występu aktorów w roli lekarzy.

Doktor Grzegorz Wrona przestrzega chorych, by kupując pod wpływem reklamy lek bez recepty czy suplement diety nie rezygnowali z wizyty u lekarza albo przepisanej przez niego terapii.