Pożyczka oraz wyższa wycena medycznych świadczeń wysokospecjalistycznych to pomysły Premier Ewy Kopacz na pomoc dla wybranych szpitali dziecięcych. Pożyczkę z funduszu restrukturyzacji przedsiębiorców otrzymają cztery instytuty pediatryczne: Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i Centrum Zdrowia Dziecka, a także Instytut Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka w Warszawie oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie - Prokocimiu.

Premier Ewa Kopacz poinformowała, że Centrum Zdrowia Matki Polki i Centrum Zdrowia Dziecka otrzymają w najbliższym czasie 100 milionów złotych, natomiast kolejne transze pożyczki będą wynikały z realizacji programu restrukturyzacji tych szpitali. Dodała, że w ciągu miesiąca nastąpi zmiana rozporządzenia, tak aby możliwe było uruchomienie pożyczki doraźnej dla tych czterech szpitali.

Z kolei wyższa wycena świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z NFZ obejmie także inne instytuty medyczne, tak aby kontrakty zostały zwiększone o co najmniej 2 procent.

- Czyli taka wycena, która spowoduje systematyczny dopływ pieniędzy w ramach wykonywanego kontraktu - dodała premier.