W wywiadzie z Agnieszką Odorowicz, dyrektorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (dalej PISF), pt. „Układ w układzie”, opublikowanym w nr. 103 (3996) Dziennika Gazety Prawnej z dnia 29–31 maja 2015 r., w wypowiedziach Agnieszki Odorowicz zawarte są nieprawdziwe opisane poniżej wiadomości.
1. Nieprawdziwa jest wiadomość, że przyczyną odmowy dofinansowania przez PISF filmu dokumentalnego „Karski i władcy ludzkości” był spór prawny z producentem filmu „Pokłosie”. W rzeczywistości PISF odrzucił czterokrotnie wnioski o to finansowanie składane przez różne podmioty. Żadna z odmów finansowania nie była uzasadniona, jak twierdzi A. Odorowicz, argumentem sporu prawnego z producentem filmu „Pokłosie”.
2. Nieprawdziwa jest wiadomość, że producent filmu „Pokłosie” nie rozliczył się z tego filmu. Zarzut ten nie jest podnoszony przez PISF w przegranym z producentem w I instancji sporze sądowym. Co więcej, ta nieprawdziwa wiadomość jest przedmiotem procesu o ochronę dóbr osobistych przeciwko A. Odorowicz z powództwa tego producenta.
3. Nieprawdziwa jest wiadomość, że film pt. „Pod elektrycznymi chmurami” to „film rosyjski”, gdyż jest to wspólna produkcja rosyjsko-ukraińsko-polska, a w kategoriach faktycznych i prawnych jest to również film polski, co więcej, nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie.
Od redakcji: Wszystkie twierdzenia, które są poruszane w przesłanym sprostowaniu, padają z ust pani Agnieszki Odorowicz, która udzielała wywiadu Magdalenie Rigamonti.