Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało strony konfliktu na Ukrainie o współpracę na rzecz odnajdywania osób tam zaginionych. Posłowie obradujący w Strasburgu przyjęli w tej sprawie rezolucję.
Reklama

Od początku działań wojennych - według władz Ukrainy - zaginęło ponad 1300 osób. Jest ich zapewne znacznie więcej, ponieważ strona ukraińska - jak twierdzi - nie dysponuje wszystkimi informacjami od separatystów i Rosjan. Zaginieni to cywile, wojskowi, personel pomocniczy i wolontariusze. Jak najszybsze ustalenie losów zaginionych jest - zdaniem posłów - moralnym obowiązkiem wobec ich rodzin i dzieci.

Rezolucja wskazuje konkretne rozwiązania. Stwierdza, że mogą być one skuteczne pod warunkiem, że współpracować będą wszystkie strony konfliktu. Zgromadzenie proponuje, by powołały one grupy robocze, które wymieniałyby wszelkie informacje o zaginionych, ekshumacjach i pomagały w identyfikowaniu ofiar. Według posłów, obowiązkiem władz zarówno ukraińskich, rosyjskich, jak i separatystów, jest zapewnienie rodzinom zaginionych pomocy finansowej i medycznej. Rezolucja wzywa też władze Ukrainy do utworzenia centralnego rejestru osób zaginionych podczas konfliktu.