Za było 57 senatorów - wszyscy obecni na sali

Senat wyraził zgodę na referendum, o które wnioskował prezydent.

Oznacza to, że referendum dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu, finansowania partii z budżetu państwa i stosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika odbędzie się. Wynik będzie wiążący, jeżeli weźmie w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

Bronisław Komorowski skierował swój wniosek do Senatu po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Głosowanie ma odbyć się 6 września.