Sąd Najwyższy oddalił kasacje w sprawie Adama Darskiego "Nergala", uniewinnionego od zarzutu obrazy uczuć religijnych.

Kasacje złożyli prokurator i oskarżyciel posiłkowy. Chodziło o koncert z 2007 roku, gdy muzyk podarł Biblię.