Jeśli rozmowy w Mińsku zakończą się fiaskiem, Unia Europejska wznowi dyskusję o zaostrzeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji. Tak powiedział wysoki rangą unijny dyplomata, który przedstawił przygotowania do jutrzejszego, europejskiego szczytu w Brukseli.

Według unijnego urzędnika, w przypadku fiaska rozmów, europejscy przywódcy mają zlecić prace nad kolejnymi sankcjami gospodarczymi. "Nie mam wątpliwości, że temat dalszych restrykcji pojawi się na stole" - powiedział wysoki rangą unijny urzędnik. Wydarzenia na Ukrainie będą jednym z głównych tematów szczytu. Niemiecka kanclerza i francuski prezydent poinformują o przebiegu mińskiego spotkania i omówią wyniki rozmów pokojowych.

A jaka może być reakcja Unii jeśli spotkanie w Mińsku zakończy się jakimś porozumieniem? Wtedy, jak mówił unijny urzędnik, przywódcy zapewne przyjmą je z zadowoleniem, ale i ostrożnością pamiętając, że wrześniowe porozumienie z Mińska nie jest przestrzegane. Potrzebny będzie czas na głębszą analizę.