Ogólnopolski Związek Zawodowy (OZZ) zdecydował, że wystąpi do rzecznika odpowiedzialności zawodowej samorządu lekarskiego z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciw ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi.

Uchwałę w tej sprawie przyjął zarząd OZZL. Wniosek zostanie przesłany w najbliższych dniach. Związkowcy zwrócą się również do Komisji Etyki oraz Rzecznika Praw Lekarza Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o ocenę zachowania Arłukowicza podczas jego konfliktu z Porozumieniem Zielonogórskim.

Medycy podjęli także uchwałę o wysłaniu listu do górników z poparciem dla ich akcji protestacyjnej. Piszą w nim, że są gotowi przyłączyć się do ich protestu.