Reklama

Przedsiębiorców w nowym roku czekają zmiany dotyczące ochrony prywatności. Szefowie firm, czyli Administratorzy Danych Osobowych (ADO), muszą powołać Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (w skrócie ABI ), którzy będą osobiście odpowiadać za przechowywanie i przetwarzanie oraz kontrolowanie ochrony danych w firmie. Pełniący obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzej Lewiński wyjaśnia, że ABI będzie wewnętrznym inspektorem ochrony prywatności w każdym przedsiębiorstwie mającym do czynienia z danymi.

"Powołać ABI powinni wszyscy; od Kancelarii Prezydenta po prowadzących działalność lekarza czy piekarza" - mówi pełniący obowiązki GIODO. Andrzej Lewiński wyjaśnia, że Administrator Bezpieczeństwa Informacji będzie odpowiedzialny za nadzorowanie ochrony danych wewnątrz firmy oraz szkolenia innych pracowników. Będzie też odpowiadać na nadsyłane przez interesantów skargi w zakresie ochrony prywatności klientów. Jak zaznacza pełniący obowiązki GIODO, jeżeli osoba skarżąca nie jest usatysfakcjonowana odpowiedzią firmy, do przedsiębiorstwa wkroczy inspekcja GIODO.

Andrzej Lewiński podkreśla, że wielu przedsiębiorców nie zna przepisów o ochronie prywatności, co widać w pytaniach interesantów zaniepokojonych nowym obowiązkiem powołania ABI. Jeden z przedsiębiorców prowadzących sklep internetowy przy okazji rozmowy z GIODO dowiedział się, że ma obowiązek chronić dane kontrahentów, podczas gdy ta powinność ciąży na nim od 17 lat, czyli od czasu obowiązywania ustawy o ochronie danych. Przedsiębiorcy przetwarzający dane ze źródeł ogólnie dostępnych także mają obowiązek powiadomić osobę o tym, kto i w jakim celu jej dane przetwarza oraz poinformować o prawie do usunięcia lub poprawienia informacji o sobie. Katalog uprawnień obywateli reguluje artykuł 32 ustawy o ochronie danych.

Andrzej Lewiński zaznacza, że nieznajomość prawa nie zwalania z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Jak zaznacza, obywatele i firmy nie doceniają wagi ochrony prywatności, która ma coraz większe znaczenie w świecie nowych technologii gromadzenia i przesyłania informacji. Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI) mają być powoływani na mocy wchodzącej w życie nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Jeżeli szef przedsiębiorstwa nie powoła ABI, sam przejmuje jego zadania i odpowiedzialność. Regulacje krajowe w zakresie danych osobowych mają być wkrótce zastąpione prawem unijnym, wprowadzającym ostre sankcje finansowe ze nieprzestrzeganie przepisów o ochronie prywatności.