Jest projekt ws. zwiększenia wydatków obronnych do 2 proc. PKB
Reklama

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano przygotowany przez resort obrony projekt zmian w ustawie o przebudowie, modernizacji technicznej i finansowaniu sił zbrojnych. Projekt nawiązuje do deklaracji prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz premierów Donalda Tuska i Ewy Kopacz w sprawie podniesienia wydatków obronnych. Uwzględnia też ustalenia wrześniowego szczytu NATO w Newport, gdzie kraje członkowskie zgodziły się, że ich wydatki obronne powinny wynosić 2 proc. PKB.

W projekcie, który trafił już do uzgodnień, zaproponowano zwiększenie wydatków obronnych z budżetu państwa z 1,95 proc. do 2 proc. PKB od 2016 r. Jednakże, w zależności od potrzeb obronnych kraju i stanu finansów publicznych, założono, że rozwiązanie to będzie elastyczne - limit wydatków będzie można ustalić na poziomie wyższym lub niższym niż 2 proc. PKB, ale nie niższym niż 1,95 proc. PKB z roku poprzedniego. Projekt zawiera też "mechanizm korygujący", który ma zapewnić równowagę i stabilność wydatków obronnych, co ma znaczenie przy planowaniu wieloletnim.

Zaproponowano też, by MON mógł udzielać zaliczek na poczet zamówień uzbrojenia lub sprzętu wojskowego, do których nie stosuje się przepisów Prawa o zamówieniach publicznych. Maksymalną wysokość zaliczki w postępowaniu niekonkurencyjnym ustalano na 25 proc. wartości wynagrodzenia wykonawcy. Kolejnej zaliczki będzie można udzielić, jeśli oferent wykaże, że na wykonanie zamówienia wydał wartość poprzednich zaliczek.

MON chce też, że by katalog przychodów Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych rozszerzyć o wpływy z tytułu: niezrealizowanych wydatków na zadania ujęte w programach wieloletnich związanych z realizacją priorytetowych zadań modernizacji technicznej sił zbrojnych oraz odszkodowań i kar umownych w tytułu zakupów, badań naukowych i prac rozwojowych sprzętu wojskowego. (PAP)