Obserwatorzy OBWE potwierdzają przemieszczanie ciężkiego sprzętu wojskowego we wschodniej Ukrainie. Władze i eksperci w Kijowie od dłuższego czasu informują o zwiększeniu liczebności wojsk i sprzętu w kontrolowanym przez separatystów Zagłębiu Donieckim.

OBWE poinformowała o kolumnie, którą jej obserwatorzy zauważyli w Makijiwce pod Donieckiem. Składała się z 40 wojskowych ciężarówek, w tym 19 Kamazów ciągnących za sobą haubice. W ciężarówkach byli też bojówkarze. Sprzęt i ludzie byli pozbawieni znaków rozpoznawczych, a auta - numerów rejestracyjnych. Oprócz tego mniejsze kolumny składające się z czołgów zauważono w samym Doniecku.

Ukraińskie władze informują o tym, że w ostatnich tygodniach Rosjanie sprowadzają na Wschód Ukrainy nowy sprzęt wojskowy. Starają się także podporządkować sobie wszystkich dotychczas niekontrolowanych przez siebie separatystów oraz organizują regularne oddziały samozwańczych republik donieckiej i ługańskiej. W tym celu, według ukraińskich władz, Rosjanie przywieźli w „konwoju humanitarnym” sprzęt służący do ćwiczeń wojskowych. W Zagłębiu Donieckim chcą bowiem utworzyć własny poligon. Obecnie są szkoleni w okolicach Rostowa nad Donem.