Będzie refundacja kosztów leczenia w innych krajach Unii Europejskiej - także od chwili wejścia w życie Dyrektywy Transgranicznej, czyli od 25 października 2013 roku.

Sejm przyjął poprawkę Senatu, która takie rozwiązanie wprowadza. Oznacza to koniec parlamentarnych prac nad ustawą. Teraz musi ją jeszcze podpisać prezydent. Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia uważa, że przed końcem roku pacjenci będą mogli skorzystać z nowych przepisów. - Wprowadzamy możliwość leczenia za granicą w miejscach, które pacjent sobie wybierze. Oczywiście wcześniej będzie musiał zapłacić a po przyjeździe do Polski odzyskać te pieniądze w NFZ - powiedział Neumann.

Ustawa przewiduje, że w przypadku wysokospecjalistycznych świadczeń wymagających hospitalizacji wymagana będzie wcześniejsza zgoda Narodowego Funduszu Zdrowia . W ustawie zapisano, że nie będzie możliwe uzyskanie zwrotu kosztów m.in. za obowiązkowe szczepienia ochronne czy opiekę długoterminową. Zgodnie z nowelizacją pacjent będzie mógł otrzymać z NFZ zwrot kosztów leczenia w innym państwie UE według stawek stosowanych przy rozliczaniu kosztów takich samych świadczeń w Polsce.