Ponad połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku odprowadzania składek do ZUS od tzw. umów śmieciowych - wynika z najnowszego badania Centrum Badania Opinii Społecznej. Badania przeprowadzone na grupie 980 osób, pochodzą z sierpnia bieżącego roku.

Przeciwko odprowadzaniu składek od umów zlecenia i umów o dzieło jest jedna czwarta respondentów, a co ósmy badany stanowczo się temu sprzeciwia. Dość duży odsetek ankietowanych - aż 15 procent - nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Do zwolenników wprowadzenia obowiązku odprowadzania składek zaliczają się pracownicy administracyjno-biurowi, personel średniego szczebla, wykwalifikowani robotnicy i pracownicy usług, jak również mieszkańcy najmniejszych miast. Przeciwni tego typu rozwiązaniom są najmłodsi respondenci w wieku od 18 do 24 lat, w tym zwłaszcza uczniowie i studenci, a ponadto prywatni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele kadry kierowniczej i specjalistów wyższego szczebla.

Idea oskładkowania umów cywilnoprawnych na takich samych zasadach jak umowy o pracę budzi najwięcej entuzjazmu wśród pracowników etatowych zatrudnionych na czas nieokreślony - za takim rozwiązaniem opowiada się aż 66 procent badanych. Pomysł ten popiera też co drugi zatrudniony na tzw. umowę czasową. Do zwolenników należą też bezpośrednio zainteresowani, czyli utrzymujący się z umów zleceń lub umów o dzieło - tych jest aż 56 procent.