Maria Wasiak deklaruje, że odda na cele społeczne pół miliona złotych otrzymanych za odejście z zarządu PKP. Nowa minister infrastruktury znalazła się pod ostrzałem mediów w związku z pieniędzmi, jakie miała otrzymać z kontrolowanych przez państwo spółek.

Minister wycofuje się z kontrowersyjnej sytuacji. W oświadczeniu Maria Wasiak zobowiązała się przekazać całą sumę otrzymanej odprawy Centrum Młodzieży Arka w Radomiu.

Jednocześnie zastrzegła, że jej decyzja to wyraz "osobistego wsparcia dla Pani Premier w pełnieniu (jej) trudnej misji".

Dodała też, że jej "decyzja nie oznacza podważenia sensowności i potrzeby zatrudniania w podmiotach gospodarczych, których udziałowcem jest Skarb Państwa osób o wysokich kwalifikacjach z wynagrodzeniem odpowiadającym stawkom rynkowym."