SLD proponuje by Sejm potępił próby narzucania przekonań religijnych i wezwał do zaprzestania jątrzenia. Z uzasadnienia wynika, że jątrzą katolicy.
Posłowie złożyli projekt uchwały "w sprawie naruszania zasady autonomii i niezależności Państwa i Kościoła".

Według Sojuszu pora sprzeciwić się nadużywaniu klauzuli sumienia przez część środowisk medycznych oraz potępić zakłócenia porządku publicznego wywołane przez grupy katolickich fundamentalistów religijnych.

Rzecznik SLD Dariusz Joński uważa, że Sejm powinien położyć tamę narastającej w Polsce fali konserwatyzmu i zawłaszczaniu Państwa przez Kościół.

W projekcie tekstu uchwały posłowie SLD przytaczają artykuł pierwszy Konstytucji, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym obywateli. Przywołują też artykuł 73, dotyczący wolności twórczości artystycznej, badań naukowych oraz wolności korzystania z dóbr kultury.

W dołączonym uzasadnieniu napisali, że "Sejm RP zwraca się z apelem o zaprzestanie jątrzenia i wywoływania ulicznych burd" i przypomnieli, że katolicy nie stoją w Polsce ponad prawem ani nie są grupą upoważnioną do narzucania własnej moralności komukolwiek.